Grade 2 Filipino Workbook

Develop your children’s Filipino reading and speaking abilities with the help of this Grade 2 Filipino workbook.

Nilalaman (Content):
Pasalita at Di-Pasalita Komunikasyon
Pagsusunod-sunod ng mga salita ayon sa Alpabetong Filipino
Klaster at Diptonggo
Pangngalan
Pangngalang Pantangi at Pambalana
Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat
Salitang Naglalarawan
Salitang-ugat at Panlapi
Tambalang Salita
Pagsusuno-sunod ng mga Pangyayari
Simuno at Panaguri
Pagpapalawak ng Talasalitaan

File Info:
Type: PDF
Size: 947 KB
Pages: 27

Screenshots:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *