Grade 3 Gramatika Filipino Workbook

Improve your childrens Filipino knowledge about grammar with the help of this Grade 3 gramatika filipino workbook.

Talaan ng Nilalaman

Mga Paksa:
Patinig
Katinig
Pangngalan
Pangngalang Pantangi o Pambalana
Pangngalang Panlasak
Pangngalang Kongkreto o Tahas
Pangngalang Di kongkreto o Basal
Kasarian ng Pangngalan Gamit ng Ang, Ang Mga, Si, at Sina
Panghalip
Panghalip Panao,
Uri ng Panghalip Panao
Kailanan ng Panghalip Panao
Panghalip Pamatlig
Panghalip Pananong
Pandiwa
Magagalang na Salita sa Pakikipag-usap
Parirala at Pangungusap
Bahagi ng Pangungusap
Apat na Uri ng Pangungusap
Mga Bantas
Panaguri
Pang-ukol
Pang-angkop

File Info:
Type: PDF | Compressed | PNG
Size: 1 MB | 834 KB | 12 MB
Pages: 50

Screenshots:

Become a member to download our restricted files.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *